Martyna Walczak

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, terapeutą par, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (podejście systemowo-ericksonowskie i integracyjne). Ukończyłam Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS) na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej. Pracuję z Klientami indywidualnymi i Rodzinami. Posiadam również doświadczenie w pracy Pacjentami szpitali neuropsychiatrycznych. Odbyłam wiele szkoleń i warsztatów rozwijających moje kompetencje i uwrażliwiających mnie na drugiego człowieka, jego historię, indywidualne doświadczenia, potrzeby i cele (obszary zarówno związane stricte z psychologią oparte m.in. o podejście Gestalt, Teorię Akceptacji i Zaangażowania ACT, Teorię relacji z obiektem czy bardziej psychologiczno-biznesowe jak sesje coachingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, praca z wypaleniem zawodowym, wsparcie dla osób narażonych na silny stres). Nie ustaję w rozwoju i poszerzaniu wiedzy, by skutecznie wspierać Klientów i udzielać profesjonalnej pomocy.

Udzielając wsparcia czy konsultacji psychologicznej staram się znaleźć zrozumienie dla sytuacji drugiego człowieka i wspólnie szukamy jej źródeł oraz możliwości poradzenia sobie z nią. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, parami, małżeństwami i młodzieżą wchodzącą w dorosłe życie. Centrum zainteresowania mojej pracy jest człowiek, jego potrzeby, motywacje oraz relacje – z samym sobą, z bliskimi, z otoczeniem. W relacjach rodzic –  dziecko jestem zwolenniczką pracy z rodzicem/rodzicami, głęboko wierzę, że to od rodziców właśnie zależy jak te relacje się kształtują. Rodzice budują świat dziecka, jego ramy, możliwości i granice, czasem w tych działaniach przydatne jest wsparcie – jeśli czujesz, że teraz tego wsparcia potrzebujesz, zapraszam Cię do rozmowy.