Katarzyna Korbal-Kasperczak

Psychoterapeuta uzależnień. Ukończyłam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie. Jako członek Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej uczestniczę w cyklu szkoleń (min. 940 godz.) w celu zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.

Od 15 lat współpracuję ze Stowarzyszeniami i Fundacjami realizując projekty z zakresu zaburzeń psychicznych i wykluczenia społecznego na terenie woj. wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W pracy z klientem koncentruję się na efektywności działań i na osiąganiu wspólnie wyznaczonego celu. Szczególnie bliska jest mi praca na zasobach wewnętrznych, mocnych stronach klienta. Od studiów rozwijam swoje zainteresowania odpornością psychiczną w sytuacjach kryzysowych, motywacją do zmiany i osiąganiem dobrostanu.

Sesje opieram głównie na podejściu systemowym, które uzupełniam technikami z innych nurtów. Prowadzę terapię indywidualną i par, wsparcie dla dorosłych, młodzieży, poradnictwo wychowawcze. Posiadam kwalifikacje nauczycielskie oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

Prywatnie pasjonatka żeglarstwa ? Żona i mama Kacpra i Konrada.