Ewa Gordziej-Niewczyk

Psycholog, trener, wykładowca akademicki, specjalista HR. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przez 5 lat pracowałam w Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Wsparcia. Przez dwa lata kierowałam projektem Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia. Ukończyłam kurs terapii systemowej i szkolenie I oraz II stopnia w zakresie integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia z zakresu pracy terapeutycznej oraz zaburzeń odżywiania. Ukończyłam także Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych. Prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, CDV (dawniej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Wyższej Szkole Bankowej. Współpracowałam także ze Szkołą Główną Handlową przy realizacji projektów szkoleniowo – doradczych. Odbyłam liczne staże, m.in. w Gnieźnie, w Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek, w Szpitalu MSWiA w Poznaniu, w Szpitalu w Kiekrzu.

Jestem autorką wielu projektów, w tym 4 innowacyjnych realizowanych na zlecenie m.in. MPiPS, MEN, PARP (w obszarach innowacyjność, przedsiębiorczość, sukcesja stanowisk, mentoring, dialog społeczny, kontraktowanie usług, standaryzacja). Jestem również autorką 40 publikacji, promotorką ponad 50 prac dyplomowych z tematów z obszaru HR i ZZL. Zostałam dwukrotnie nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce, otrzymałam też nagrodę I stopnia Rektora SWPS dla najlepszych doktorantów. Byłam laureatką konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 2014. Jestem właścicielką Instytutu Psychologii i Edukacji Dziecka, firmy szkoleniowej Instytut HR, ośrodka terapii oraz dwóch przychodni medycyny pracy (w prywatnych szpitalach Certus oraz Med Polonia). Jestem ekspertem Newsweek Polska, TVP, Polska Times, Głos Wielkopolski.

 W swojej pracy kieruję się metodyką evidence based (metody pracy oparte na dowodach) – łączę aspekty teoretyczne i rzetelne doświadczenie akademickie z kilkunastoletnią praktyką jako psycholog.

Oferuję wszechstronną pomoc psychologiczną dla dorosłych, dzieci i rodzin. Współpracuję również z placówkami oświatowymi. W swoich działaniach wykorzystuję psychologię poznawczo – behawioralną, systemową i elementy analizy transakcyjnej. W uzasadnionych przypadkach konsultuję się via skype/telefon.

Prywatnie jestem żoną i mamą Idy i Janka.