Beata Tylus

Jestem psycholożką ze specjalnością kliniczną. Ukończyłam również Podyplomowe Studia Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia, studia z zakresu socjologii oraz podyplomowe studia Zarządzania Potencjałem Pracowników. Brałam udział w rocznej Szkole Coachingu, Kursie Terapii Systemowej, cyklu szkoleń z zakresu psychoonkologii, Kursie Redukcji Stresu Opartym na Uważności MBSR/Mindfulness, warsztatach dotyczących konsentu (zgody) w relacjach intymnych, zazdrości i radzenia sobie z nią w związku, świadomego budowania związków. Uczestniczyłam również w licznych konferencjach dotyczących seksualności.
Udzielam konsultacji psychologicznych, prowadzę poradnictwo seksuologiczne dla osób dorosłych i młodzieży wchodzącej w dorosłe życie oraz par/związków (również niemononormatywnych: otwartych, poliamorycznych).
Bliska jest mi praca na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, niepełnosprawności.
Prowadzę również warsztaty dotyczące rozwoju osobistego oraz seksualności i jestem współautorką trzech gier edukacyjnych z zakresu oceny zachowań seksualnych, konsentu/zgody w relacjach intymnych oraz radzenia sobie ze stresem.
Przeprowadziłam w sumie ponad 9500 godzin konsultacji i poradnictwa psychologicznego, grup wsparcia oraz warsztatów rozwojowych.