Agnieszka Krok

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna), absolwentką Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Wcześniej ukończyłam studia wyższe na kierunkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Aktualnie uczęszczam na Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Uzyskałam certyfikat Trenera TUS I i II stopnia. Jestem także praktykiem metody Kids’ Skills skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz RTZ (Racjonalna Terapii Zachowania – ukończyłam kurs pierwszego stopnia wprowadzający do terapii CBT). Odbyłam szkolenie certyfikowane „Terapia akceptacji i zaangażowania” oraz „Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (Kochaj i wymagaj).

Brałam udział wielu warsztatach (w tym Gestalt – sztuka kontaktu; Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy oraz Efektywność osobista; E – uzależnienia wśród dzieci i młodzieży) oraz konferencjach dotyczących m.in. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (w tym behawioralnych) i innych zrachowaniach ryzykownych, suicydologii.

Ukończyłam certyfikowany, 8-tygodniowy program redukcji stresu w oparciu o trening uważności opracowany przez prof. Jona Kabat – Zinna (Mindfulness Based Stress Reduction).

Pracuję zarówno z dziećmi jak i rodzicami. Prowadzę treningi umiejętności społecznych, uważności, udzielam wsparcia w obszarze radzenia sobie z emocjami, trudnościami w relacjach, wzmocnienia więzi rodzinnych, problemów wychowawczych, problemowego korzystania z urządzeń elektronicznych. W swojej praktyce opieram się na metodach opartych na dowodach naukowych. W obszarze moich zainteresowań zawodowych leżą zachowania człowieka i relacje między ludźmi  oraz interakcje człowieka z otoczeniem.

W życiu prywatnym i zawodowym kieruję się zasadami psychologii pozytywnej, zwracając szczególną uwagę na zasoby i potencjał człowieka. To dzięki nim uświadamiamy sobie własną siłę, która pomaga sprostać najtrudniejszym wyzwaniom i daje motywację do działania. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch chłopców. Uwielbiam podróże i dobrą kuchnię.