Małgorzata Moszko

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie skończyłam z dwoma specjalizacjami – Psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz Psychologia zdrowia i choroby. Współpracowałam z wieloma placówkami, m.in. Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczna, MOPR-em, Szkołą demokratyczną, Fundacją na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i autystycznych „Fiona” czy Wielkopolskim Centrum Onkologii. Oprócz pracy w Instytucie Psychologii i Edukacji Dziecka, pracuję również na stanowisku psychologa szkolnego w szkole podstawowej w Poznaniu. 

Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ukończyłam liczne kursy dotyczące pracy z dziećmi (Kids Skills; Therapy Tools: Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym; Kurs Rozwiń Skrzydła – o wspieraniu dziecięcego poczucia własnej wartości (Małgorzata Musiał); Relacja bez kar i nagród. Kurs dla profesjonalistów (Agnieszka Stein i Małgorzata Stańczyk); Szkolenie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie: Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci. 

Uczestniczyłam w licznych konferencjach, dotyczących psychologii dziecka. Nieustannie się dokształcam i dbam o rozwój zawodowy i osobisty. Pracuję zarówno z dziećmi jak i rodzicami, wspierając ich w procesie rozwojowym. Towarzyszę w odkrywaniu potencjału, rozwijaniu kompetencji oraz radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi. Wspieram ideę rodzicielstwa bliskości, a co za tym idzie, pełną szacunku i zrozumienia więź między rodzicami i dziećmi. Piszę artykuły naukowe, tworzę notatki wizualne oraz prowadzę stronę bliskodzieci.pl